Het Hybride Werken Dashboard

Welkom bij het Hybride Werken Dashboard, de nieuwste medewerkers­survey waarmee je het hybride werken van je organisatie op maat inricht en tot een succes maakt.

Inzicht in Hybride Werken
Hoe groot moet ons hybride kantoor zijn?
Hoe houden we de productiviteit op peil?
Hoe houden we het wij-gevoel in stand?
Hoe voorkomen we burn-out bij collega's?

Vier redenen waarom het Hybride Werken Dashboard een nuttige aan­vulling is op je medewerkers­tevredenheids­onderzoeken:

1. OVERZICHT

HW INDEX
Eén inzichtelijk rapport­cijfer gebaseerd op 24 tevreden­heids­drijvers van hybride werken en het belang ervan. Aan dit indexcijfer, dat we ook kunnen bench­marken, zie je hoe jouw organisatie scoort. Zo hou je het over­zicht en meet je de voortgang.

<< Voorbeeld >>

2. INZICHT

HW PRESTATIE-INDICATOREN
Helder overzicht van alle sterktes en zwaktes ten op­zichte van de bench­marks die je kiest. Dit zijn de knoppen waaraan je kunt draaien om het hybride werken van jouw organisatie stapje voor stapje te verbeteren en tot een succes te maken.

<< Voorbeeld >>

3. PRIORITEIT

HW ACTIEDIAGRAMMEN
Geavanceerde matrices met de scores van alle mede­werkers op de 24 aspecten af­gezet tegen het belang dat ze eraan toekennen. Hieruit kun je aflezen welke ver­be­ter­punten het meest urgent zijn, zodat je ze kunt prioriteren.

<< Voorbeeld >>

4. DIEPGANG

HW INSIGHTS
Diepgaande ach­ter­grond­infor­ma­tie uit de expert­inter­views met spraak­ma­kende collega’s. Dit voor­ziet de onderzoeks­uitkomsten van ‘beeld en geluid’ zodat je de cijfers beter kunt inter­preteren en in concrete acties omzetten.

<< Voorbeeld >>